KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY

Khánh thành nhà máy S-TEC VINA năm 2019