Hotline: 0386 119 114
Support: info@stecvina.com
Sản Phẩm Của S-Tec Vina
hệ thống co2
Hệ thống chữa cháy khí CO2
  • S-TEC VINA HPCO2
  • Model: SHC-68L
  • Dung tích 68L chứa 45kg khí chữa cháy CO2
  • Cung cấp hệ thống đồng bộ bao gồm: Bình khí và phụ kiện, đai giữ bình, ống góp bình khí, cửa xả áp an toàn,…
  • Hàng có sẵn tại Việt Nam, thời gian cung cấp nhanh chóng
  • Dịch vụ tại chỗ: tư vấn thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, bảo hành, bảo trì,…

 

Copyright ©2023 S-TEC VINA. Thiết kế và lập trình bởi Epal Solution