chung-cu-lotte-tay-ho LOTTE MALL TÂY HỒ Hạng mục công việc: + Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp 22,000kg chất khí cho hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp hệ thống bình tự động kích hoạt SMS-227 24/10/2022 9:19 sáng Trung-tâm-RD-mới-của-Samsung-dự-kiến-sẽ-hoàn-thành-vào-cuối-năm-2020-1024x732 TRUNG TÂM R&D SAMSUNG Hạng mục công việc: Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200) 24/10/2022 7:56 sáng 20190611144051-4fa3 VINHOMES GRAND PARK-CÔNG TY CP VINHOMES Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống SMS-227 24/10/2022 3:15 sáng