Hotline: 0386 119 114
Support: info@stecvina.com
pdf

Hệ thống chữa cháy tự động SMS-227 (SAS-227)

Hệ-thống-chữa-cháy-tự-động-khí-HFC-227EA-FM-200.pdf (1.30Mb)

pdf

Hệ thống chữa cháy khí SNS-100 IG-100 (N2)

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-IG-100.pdf (4.03Mb)

pdf

Hệ thống chữa cháy khí SFS-200 FM-200 (HFC-227ea)

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-FM-200.pdf (1.72Mb)

pdf

Đầu phun xả khí loại 180°

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-Đầu-phun-xả-loại-180-độ.pdf (0.15Mb)

pdf

Đầu phun xả khí loại 360°

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-Đầu-phun-xả-loại-360-độ.pdf (0.15Mb)

pdf

Tủ kích hoạt 1L

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-Tủ-kích-hoạt-1L.pdf (0.22Mb)

pdf

Van chọn vùng kèm bộ điều khiển bằng áp lực khí

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-Van-chọn-vùng-kèm-bộ-điều-khiển-bằng-áp-lực-khí.pdf (0.15Mb)

pdf

Ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều

Hệ-thống-chữa-cháy-khí-HFC-227EA-Ống-mềm-xả-khí-DN50-kèm-van-một-chiều.pdf (0.16Mb)

Copyright ©2019 S-TEC VINA. Thiết kế và lập trình bởi Epal Solution