Trang chủ

/

Tin tức

/

Vào ngày 10/5, Nghị định 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

Vào ngày 10/5, Nghị định 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

Đã có Nghị định 50/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Nghị định 50/2024 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy bao gồm:

– Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau:

Làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy;

Thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình;

Lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy;

Lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy;

Thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình;

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Về hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình;Dự toán xây dựng công trình; hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng;Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

– Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06);Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

– Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Tin tức khác

Hạng mục công việc: + Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp 22,000kg chất khí cho hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp hệ thống bình tự động kích hoạt SMS-227
Hạng mục công việc: Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200)
Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống SMS-227

Tin nổi bật

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart
Liên hệ