Dịch vụ nạp lại sau xả

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của hàn quốc thì Công ty S- Tec vina đang dần mang tới sự tiện lợi hóa trong sản xuất cũng như nạp lại sau xả. Việc này sẽ mang tới cho khách hàng một sự tiện lợi và an tâm nhất.

HFC-227ea có thể nạp lại sau xả với các áp lực từ 25bar đến 55bar

Nito( IG-100) có thể nạp lại sau xả với các áp lực từ 200bar đến 350bar