Trang chủ

/

Tin tức

/

VINHOMES SMARTCITY-CÔNG TY CP VINHOMES

VINHOMES SMARTCITY-CÔNG TY CP VINHOMES

Hạng mục công việc: tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống chữa cháy HFC-227ea (FM-200) và Hệ thống N2 (IG-100) cho 3 dự án

– KHU COMMAND CENTER
– HẦM F4
– KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY MỖ – ĐẠI MỖ

Tin tức khác

The extensive social distancing policies put in place to limit the spread of COVID-19 mean most people will have to spend much, if not all, their time at home.
The extensive social distancing policies put in place to limit the spread of COVID-19 mean most people will have to spend much, if not all, their time at home.
The extensive social distancing policies put in place to limit the spread of COVID-19 mean most people will have to spend much, if not all, their time at home.
Hạng mục công việc: + Tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp 22,000kg chất khí cho hệ thống HFC-227ea (FM-200) + Cung cấp hệ thống bình tự động kích hoạt SMS-227

Tin nổi bật

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart