Nhà cá nhân cho thuê từ 2 tầng trở lên và dưới 20 căn hộ phải thiết kế và duyệt PCCC

Vào chiều ngày 26/10, tại Hội trường Quốc hội, đã diễn ra cuộc thảo luận về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong bài trình bày báo cáo giải trình và tiếp thu Dự thảo Luật Nhà ở, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đã thông báo rằng Quốc hội đã ghi nhận nhiều đề nghị yêu cầu sẽ cần phải quy định chặt chẽ hơn việc phát triển, quản lý, và sử dụng nhà ở nhiều tầng và căn hộ cá nhân, đặc biệt là về mặt an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để cụ thể hơn, đối với những căn nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, nếu chúng có ít nhất 2 tầng và quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê, sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu về quy chuẩn xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các căn nhà này cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về “Thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”.

Ngoài ra, theo báo cáo, các cá nhân xây dựng nhà ở từ 2 tầng trở lên để bán hoặc cho thuê, mua căn hộ, hoặc xây nhà với ít nhất 20 căn hộ cho thuê cũng sẽ cần phải lập dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện để trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Ngoài những điều đã nêu, ông Tùng đã chia sẻ rằng Quốc hội đã nhận thấy nhiều ý kiến đề nghị về việc cải tạo hoặc xây dựng lại các chung cư hiện có để làm cho chúng trở nên khả thi hơn trong thời gian tới. Điều này đặc biệt quan trọng khi các chung cư hiện đại xây dựng gần đây đã đạt đỉnh về số tầng cao, vì vậy việc nâng cao chiều cao sẽ trở nên khó khăn. Đồng thời, việc áp dụng cơ chế bồi thường theo hệ số K như hiện nay sẽ không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nhận thấy rằng các đô thị lớn sẽ phải đối mặt với áp lực cải tạo các chung cư cũ trong nội đô, và việc gia tăng mật độ dân cư trở nên không khả thi. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ mất động lực đầu tư vào các dự án này và cả Nhà nước cũng sẽ không có đủ nguồn lực để xây dựng lại chúng.

Nhằm đảm bảo tính khả thi và cân nhắc lợi ích của chủ sở hữu chung cư, Nhà nước và nhà đầu tư, Ủy ban Thường vụ đã điều chỉnh Dự thảo Luật theo hướng cho phép áp dụng hệ số K trong việc bồi thường căn hộ đối với các chung cư cũ xây dựng trước năm 1994.

Đối với các chung cư mới xây dựng sau năm 1994 và vẫn tuân theo quy hoạch, các chủ sở hữu chung cư sẽ có trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng lại nhà chung cư, theo tiến độ thực hiện dự án. Nếu họ không đóng góp, thì sẽ được bồi thường quyền sử dụng đất và giá trị nhà ở còn lại, nếu có.

Dự thảo Luật này gồm 13 chương và 198 điều, chứa đựng các quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở, cũng như về việc mua bán nhà.