S-TEC VINA tham gia hội thảo:”Hướng dẫn các giải pháp PCCC cho các quy định mới tại QCVN 03:2021/BCA, QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2023″ tại Đà Nẵng

Ngày 12/5/2023, hội thảo Hướng dẫn các giải pháp PCCC cho các quy định mới tại QCVN 03:2021/BCA, QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2023 đã được diễn ra tại Đà Nẵng

Để hỗ trợ các doanh nghiệp – tổ chức đang hoạt động sản xuất – kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng cũng như tại các tỉnh miền Trung trong việc hiểu và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới nêu trên, Hiệp hội sẽ phối hợp với C07 và Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường- Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 12/05/2023

Một số hình ảnh về gian hàng của S-TEC VINA tại buổi hội thảo

Hiệp hội PCCC&CNCH đã phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – Bộ Công an (“C07”) và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng (“IBST”) tổ chức các Hội thảo – Tập huấn nhằm hướng dẫn, trao đổi và giải đáp để giúp các tổ chức – doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc áp dụng các quy định pháp luật các quy chuẩn – tiêu chuẩn về PCCC, đặc biệt là liên quan tới (a) QCVN:06- 2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022, có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023, (b) QCVN:03-2021/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an ban hành ngày 28/12/2021 và (c) TCVN 3890:2023 về PCCC – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/02/2023.

S-TEC VINA xin chúc cho buổi hội thảo được tổ chức thành công rực rỡ.